PRAGUE SHEMALE AGENCY
DISCLAIMER

ENTER       VSTUP       ENTRA       EINGANG 


The following pages may include sexually explicit image or text material that may be offensive to some people and are accessible only to persons of legal age 18 (21 where required) years. Please make sure you understand all rules and conditions of entry. By clicking on "ENTER" you manifest your unconditional consent with all the conditions. All images and text materials contained within this server are protected by copyright laws. Any distribution of the materials contained herein without the prior written consent of the server operator is strictly forbidden.

Následující stránky mohou obsahovat sexuálně explicitní obrazové nebo slovní materiály, které by někoho mohly pohoršovat a jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let (21, kde je to vyžadováno zákonem). Než budete pokračovat dále, seznamte se prosíme s kompletním obsahem podmínek pro návštěvníky. Kliknutím na nápis "VSTUP" dáváte na vědomí plný a bezvýhradný souhlas se všemi těmito podmínkami. V případě, že se dostanete do rozporu s některým z pravidel systému, naše stránky, prosíme, opusťte. Veškeré obrazové a textové materiály obsažené na tomto serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření části obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru je nepřípustné.

Questo sito contiene materiale pornografico esplicito ed erotico, riservato esclusivamente ad un pubblico adulto. Se non hai compiuto 18 ANNI o se ritieni che il materiale presente in queste pagine possa offenderti, abbandona questo sito. Premendo il tasto "ENTRA", che permette di entrare direttamente nel sito, confermi la tua precisa volontà di visualizzare l'intero contenuto del sito e dichiari, sotto la tua responsabilità, di essere maggiorenne e di accettare le condizioni qui elencate. Inoltre ti assumi ogni responsabilità, sia civile che penale, in caso di false dichiarazioni. Accendendo al sito autocertifichi di essere in possesso dei requisiti di legge e di accettare la visione di materiale pornografico, declinando quindi ogni qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dei gestori del sito, dei gestori dei supporti informatici, degli sponsor. Ti assumi, inoltre, ogni responsabilità civile e penale se nel tuo luogo di residenza la visione di contenuti pornografici è considerata illegale. Se accetti queste condizioni premi ENTRA.

Die folgenden Seiten umfassen sexuell ausdrückliches Material, das Sie beleidigen konnte und sind bestimmt nur für Personen ältere als 18 Jahre. Vor dem eintrit überprüfen Sie bitte, das Sie sich mit allen Richtlinien und Bedingungen bekannt machten. Indem Sie auf "EINGANG" klicken, stimmen Sie völlig zu und verkünden Ihre unbedingte Zustimmung mit allen oben spezifizierten Zuständen an.